flag-eng

flag_nord
English

Nordisk
     
 

b1 b2b3

     
  Om virksomheten
  Kontakter
   
     
  Logg inn på
prosjektområdet
 
     
     
     
     

Nordisk-baltisk forsvarsbygg er et samarbeidsforum for bygge- og eiendomsorganisasjonene i disse landenes forsvar.

 
  Projects CRM Documents

Det regelmessige samarbeidet startet i 1973. Siden da har det vært holdt årlige konferanser. Samarbeidet startet som Skandinavisk forsvarsbygg med Danmark, Sverige og Norge som deltakerland. Fra og med 1994 ble Finland med, og navnet ble endret til Nordisk forsvarsbygg.
Til årkonferansen i 2008 ble de baltiske stater invitert med som observatører for første gang.

I dag er dette et samarbeid mellom Danmark, Sverige, Finland, Norge, Latvia, Estland og Lithauen.


Hensikten med samarbeidet er å orientere hverandre og utveklse erfaringer for å lære av hverandre og bli bedre tjenesteytere for Forsvaret. Erfaring har vist at det ligger et stort effektiviseringspotensial i samarbeidet mellom disse organisasjonene som på mange områder har svært like oppgaver og rammebetingelser.