top1

flag-eng

flag_nord
English

Nordisk
     
   


Adresser og telefonnummer til Nordisk forsvarsbyggs prosjektledere

     
  Om virksomheten
  Kontakter
   
     
  Logg inn på
prosjektområdet
 
   

Finland:
Ritva Touré
(ritva.toure@phrakl.fi)
Telefon: +358 29 98 31 602
Addresse:
Försvarsförvaltningens byggverk
Post box 199
Fin-00131 HELSINGFORS

Sverige:
Anders Ingelmark (asik@fortv.se)
Telefon: +46 76 12 80 586
Addresse:
Fortifikationsverket
Kungsgatan 43
S-63189 ESKILSTUNA

Danmark:
Klaus Riis Damgaard
(fbe-bla02@mil.dk)
Telefon: +45 72 31 30 07
Addresse:
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Arsenalvej 55
DK-9800 HJØRRING

Norge:
Ragnar Bjørgaas
(ragnar.bjorgaas@forsvarsbygg.no)
Telefon: +47 952 09 623
Addresse:
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
NO-0103 OSLO

 
     
     
       
     


 
     


 
     
       
       
         
         

 

 

  logo_selog_filogo dklogo no